Trwają zapisy na obligacje BEST S.A., spółka oferuje 4,4% w skali roku (Ze spółek, Aktualności)

Trwają zapisy na obligacje spółki BEST serii W1 w ramach oferty publicznej skierowanej głównie do inwestorów indywidualnych. BEST działającyna rynku windykacyjnym w Polsce i we Włoszech, oferuje 5-letnie papiery dłużne o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,40% w skali roku.