Wzrost marży poprawił przychody Intersportu

Według wstępnych szacunków w I kwartale roku obrotowego 2021/2022 łączne przychody Intersportu wyniosły 50 307 tys. zł i były wyższe o 42,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.