Franczyza: Ministerstwo przejmuje pieczę nad Kodeksem Dobrych Praktyk

1 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego Rady Przedsiębiorców ds. Franczyzy, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Rzecznik podjął decyzję o przeniesieniu dalszych działań na rzecz wprowadzenia wypracowanych zasad w życie na poziom prac w Ministerstwie Sprawiedliwości.